Husene i Hf. Sundbyvester sælges privat og til markedspris. Mange huse bliver sat til salg via lokale ejendomsmæglere, mens andre bliver handlet direkte mellem sælger og køber.

Bestyrelsen skal, som beskrevet i foreningens vedtægter, godkende nye medlemmer af foreningen før en handel kan foretages.

Vedtægter og andre relaterede dokumenter findes under menupunktet “Vedtægter mv.“.

Husk at sætte dig grundigt ind i haveforeningens lokalplan og Bygningsreglementet inden køb af hus/grund. Lokalplanen finder du under menupunktet “Hvis du vil bygge“.

Processen ved køb

Bestyrelsen skal, som beskrevet i foreningens vedtægter, godkende nye medlemmer af foreningen, før en handel kan foretages.

Der er nogle specielle forhold omkring det at eje hus og bo i en haveforening. For at oplyse om dette og afstemme forventningerne afholder bestyrelsen et møde med den kommende købere.

Mødet skal afholdes, inden der kan indgås en købsaftale. Det foregår i bestyrelsens træffetid.

Møde med bestyrelsen

På mødet taler vi om hvad det vil sige at bo i vores haveforening, og om konkrete forhold omkring det aktuelle hus.

Hvis køber efterfølgende indtræder som medlem af foreningen udfyldes et medlemsbevis digitalt

Det sker, når ejendomsmægler har orienteret foreningens administrator om købet.
Administrator udsteder herefter et medlemsbevis, der underskrives af bestyrelsen. Der koster 10.000 kroner i tilmeldingsgebyr til foreningen og 3000 kroner i administrationsafgift til administrator. Det opkræves sammen med den første haveleje. 

Allonge / tillæg til medlemskontrakten

Foreningen ejer og administrerer alle foreningens havelod. Medlemmer af foreningen har brugsret til ét specifikt havelod. Af denne grund skal foreningens bestyrelse også altid underskrive en allonge/tillæg til medlemskontrakten, hvis medlemmerne låner med pant i boligen (eksempelvis hvis du optager et realkreditlån i forbindelse med dit køb). Denne allonge giver panthaver formel ret til at blive medlem af foreningen, hvis medlemmet ikke betaler på sit lån.

Download allongen her.