Haveforeningens fysiske rammer og anvendelse er beskrevet i lokalplanen som er gældende for Hf. Sundbyvester:

Lokalplan 419

Haveforeningen Sundbyvester har et byggeudvalg, som rådgiver foreningens medlemmer og behandler lokale byggesager.

Du/I skal kontakte Hf. Sundbyvesters byggeudvalg i forbindelse med:

  • Nybyggeri
  • Renoveringer
  • Opførsel af skur, carport, hegn m.m.
  • Brandsikring
  • Ledninger i jord (el, vand, kloak)
  • Spørgsmål til lokalplanen
  • Foreningens lokale regler

ALLE byggerier (også carporte) kræver en byggeansøgning til kommunen. Og det forudsætter at der er givet fuldmagt fra Bestyrelsen.

Som forening ejer vi matriklen, der bygges på. Og for at sikre, at der ikke påfalder foreningen et ansvar for eventuelle fejl og bekostelige rettelser ved byggeriet, er der lavet en særlig aftale med kommunen om, at der skal søges tilladelse til alt byggeri hos kommunen.

Byggeudvalget kan kontaktes ved at sende en mail til byggeudvalg@hfsundbyvester.dk, eller i bestyrelsens postkasse i have 66.

Medlemmer af byggeudvalget:

  • Anders Andreasen, have 110

Byggeudvalgets e-mail er: byggeudvalg@hfsundbyvester.dk

Husene i haveforeningen skal leve op til Bygningsreglementet.