Marketenderiet i Hf Sundbyvester i åbent udbud – Frist 10. december

Haveforeningen Sundbyvester udbyder til forpagtning foreningens købmand/marketenderi beliggende Diamantgangen 75 fra ca. 1. februar 2020.

Interesserede, som ønsker at komme i betragtning til forpagtning af marketenderiet, Diamantgangen 75, bedes senest 10. december 2019 udfylde vedhæftede ansøgningsskema (max 10 sider ekskl. bilag) og sende det sammen med budget og eventuelle øvrige bilag til haveforeningens bestyrelse på mailadressen formand@hfsundbyvester.dk. Ansøgere kan stille spørgsmål til udbuddet til formand@hfsundbyvester.dk. Spørgsmål stillet frem til 6. december kan forventes besvaret. Spørgsmål og svar rundsendes til ansøgere, der meddeler bestyrelsen, at de påtænker at afgive tilbud. Ansøgere vil kunne bese lokaler og inventar den 1. december i tidsrummet 10.00 – 11.00.

Udbuddet er åbent for alle interesserede.

Bestyrelsen er åben for modtagelse af haveforeningsmedlemmernes eventuelle konkrete forslag til alternative forretnings- eller anvendelsesformer. Medlemmer, der ønsker at præsentere et alternativt forslag, er ligeledes velkommen til senest 10. december at fremsende dette til bestyrelsen på mailadressen formand@hfsundbyvester.dk. Bestyrelsen anbefaler, at eventuelle forslagsstillere til alternative forslag er så konkretiserede som muligt (dog maksimalt 10 sider), og det anbefales i den forbindelse at man i ansøgningen forholder sig til de temaer og rammer, som opstilles i udbudsmaterialet.

Alle er velkommen til at dele kendskabet til udbuddet til potentielle ansøgere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for HF Sundbyvester